Zamiast koncertu komornik

OBORNIKI. Swego czasu pisaliśmy o panu L., znajomym Tomasza Szramy, który za wskazaniem burmistrza miał zorganizować rok temu koncert sylwestrowy.  Ośrodek kultury zapłacił za imprezę a ta się nie odbyła. – Powinien nam zwrócić 55 tys., ale nie zwraca. Jest problem z egzekucją – skarżył się dyrektor OOK Adam Krasicki. Jak się zdołaliśmy dowiedzieć, sprawa utknęła u komornika. – Może by sam burmistrz porozmawiał z panem L., w końcu to jego dobry kolega – zaproponowała radna z opozycji.

Podobne artykuły