Jesienne obrazy

ROGOŹNO. W poniedziałek 24 września, czyli w jeden z pierwszych dni jesieni w ośrodku kultury RCK odbył się konkurs plastyczny „Jesienne obrazy”. Wzięło w nim udział ponad 40 uczestników, a prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolnych, oraz uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych. 

Młodzi uczestnicy wykonywali swoje prace dowolną techniką na formacie A3. Za najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe uznane zostały prace Lukrecji Szafrańskiej, Arkadiusza Wieczorka, Leny Kiełpińskiej i Darii Lis (dzieci przedszkolne), Julii Marszał, Dawida Smolarka, Klaudii Mecger i Jacka Pilarskiego (kl. I-III) oraz Kai Rosół, Marty Marcińskiej, Marzeny Just, Aleksandry Zielińskiej, Pauliny Zwolińskiej i Patrycji Urbańskiej (kl. IV-VI). Autorzy wyróżnionych prac otrzymali w nagrodę przybory plastyczne, a wszyscy uczestnicy słodycze. Konkurs prowadziła Ewa Szturmińska, której w ocenie prac pomagała Wanda Bukowska. Ośrodek kultury zaprasza wszystkich miłośników plastyki w każdy poniedziałek na godz. 16.30 na warsztaty twórczości dziecięcej.

Podobne artykuły