Gminę podzielono na nowe okręgi wyborcze – w każdym będziemy wybierać tylko jednego radnego

GMINA OBORNIKI. Na wniosek burmistrza Obornik dokonano podziału gminy na nowe obwody wyborcze. Powodem tego była zmiana ustawy Kodeks Wyborczy. Ta zmieniła ilość wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych. 

Liczbę stałych mieszkańców gminy podzielono przez 21 radnych a wynik dał liczbę obwodów wyborczych. Okręgów wiejskie wyłonią 9 mandatów a miejskie 12 mandatów. Średnio 1554 stałych mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze, będzie wybierać swojego przedstawiciela. Novum jest takie, iż jeżeli radny danego obwodu zrezygnuje lub odejdzie, to nikt go nie zastąpi, ale potrzebne będą nowe wybory. 

Sam podział trwał długo. Aby dogodzić każdemu trzeba się było nieźle ponoć nagimnastykować. Duże wsie jak Kowanówko czy Rożnowo wybierać będą swoich radnych. Taką szansę utracą wyborcy sołectwa Słonawy i Dąbrówka Leśna. Oba zostały dołączone do Obornik a tam mieszkańcy będą wybierać raczej radnych miejskich, osób bardziej znanych a nie mniej popularnych wiejskich. Starano się by tworzyć obwody ze wsi ze sobą sąsiadujących, choć zdecydowanym kuriozum będzie wspólny wybór radnego wsi Gołaszyn, Żerniki i Pacholewa, dość odległych od siebie i przedzielonych Wartą. 

Nowy sposób wyborów oznacza również, że nie będziemy wybierać rady miejskiej głosując na listy partyjne. Od teraz nie wystarczy zapisać się do PO czy PiS, aby mieć niemal zagwarantowany wybór. Trzeba będzie przekonać do siebie wyborców i pokonać wielu kontrkandydatów. W takim systemie na mandat radnego mogą liczyć przede wszystkim osoby znane i popularne wśród sąsiadów a legitymacja partyjna staje się kwestią drugorzędną. 

Mieszkańcom przysługuje prawo do wniesienia skargi na ów podział. Musi to być jednak grupa minimum 15 osób a czas na złożenie skargi do komisarza wyborczego to zaledwie 5 dni od ogłoszenia uchwały.

Podobne artykuły