Dopóki czas nam sprzyja

ROGOŹNO. W niedzielę 23 września w sali widowiskowej ośrodka kultury RCK odbył się już po raz czwarty Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych „Dopóki czas nam sprzyja…”. Tym razem na zaproszenie głównego organizatora, czyli zespołu śpiewaczego „Przemysław II” przybyło aż trzynaście zespołów, wśród których były „Sonata” z Obornik, chór ryczywolskiego GOK-u, rogoziński chór „Echo”, „Gościnianka” z Gościejewa”, a także grupy z Budzynia, Ostroroga, Kaźmierza, Murowanej Gośliny, Dusznik, Mieściska i Lubasza. Przy tak bogatej reprezentacji przegląd można z powodzeniem uznać za regionalny. 

Jego założony cel, jakim były popularyzacja różnych form aktywizacji środowisk lokalnych, integracja środowisk twórczych oraz wymiana doświadczeń między zespołami został w pełni osiągnięty. Wykonawcy prezentowali bardzo dobry poziom oraz różnorodne formy muzyczne. Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały z rąk dyrektora RCK Piotra Szturmińskiego i prezes zespołu „Przemysław II” Teresy Kruger pamiątkowe szklane trofea i okolicznościowe dyplomy. Przegląd zakończył się wspólną zabawą, a wyjeżdżający żegnali się słowami „do zobaczenia za rok”

Podobne artykuły