Sosnowa dzięki gospodarności

RYCZYWÓŁ. Wyłoniony został wykonawca budowy drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Sosnowej na ryczywolskim osiedlu. Do ogłoszonego przez gminę przetargu przystąpiło dwóch oferentów, z których korzystniejszą ofertę złożyło poznańskie przedsiębiorstwo Tor-Bruk. Na wykonanie przedmiotu zamówienia, czyli budowę jezdni i chodników z kostki brukowej, zjazdów oraz infrastruktury kanalizacji deszczowej na odcinku 95 metrów ul. Sosnowej i 10 metrów ul. Bukowej firma ma czas do 30 października. Koszt inwestycji to 138 tys. zł. 

Budowa Sosnowej to kolejna w ostatnim czasie inwestycja drogowa w Ryczywole, oczywiście finansowana przez gminę. Inwestycje powiatowe leżą, dlatego też nie mogą dziwić słowa krytyki, jakie wójt Gacek wygłosił pod adresem powiatowych notabli podczas ostatniej sesji w starostwie. 

Gmina, w przeciwieństwie do powiatu, nie ma nadmiernych urzędniczych etatów, służbowych limuzyn i dublujących się stanowisk kierowniczych, potrafi więc wygenerować środki na niezbędne inwestycje. Jeżeli dodamy do tego, że roczne diety szeregowego radnego w powiecie wynoszą około 10 tys. zł  i są dwukrotnie wyższe, niż diety radnych gminnych z Ryczywołu, możemy zrozumieć gdzie poza szpitalem trafiają środki, które można przeznaczyć na powiatową infrastrukturę.

Podobne artykuły