Dorobek III wieku

RYCZYWÓŁ. W regionalnym centrum kultury w Pile już po raz trzynasty odbyły się prezentacje dorobku artystycznego Ludzi III Wieku. Wśród uczestniczących w nich organizacji skupiających seniorów, jak co roku gorąco powitanych przez przewodniczącą oddziału PZERiI w Pile Teresę Lemańską, byli tradycyjnie członkowie chóru mieszanego przy ryczywolskim GOK-u oraz przedstawiciele gminnego koła PZERiI. 

Podczas gdy członkowie koła przedstawiali swe znakomite, pomysłowe rękodzieła, ryczywolscy chórzyści pod batutą Tomasza Barańskiego, wraz z siedemnastoma innymi zespołami brali udział w kilkugodzinnym festiwalu muzyki, zyskując sobie aplauz pilskiej publiczności dzięki pięknie wykonanym piosenkom, takim jak "Czerwone róże", "Que sera, sera", czy "Gdy wieczorne dzwony biją". Wszystkie uczestniczące w prezentacjach grupy udowodniły, że seniorzy dysponują bogatym potencjałem twórczym.

Podobne artykuły