Aukcja na rzecz dalszej renowacji kościoła

WEŁNA. Festyn w Wełnie należy do jednego z obowiązkowych punktów w kalendarzu cyklicznych zabaw na Ziemi Obornickiej. Organizowany jest w celu znalezienia funduszy na remont zabytkowego, drewnianego kościółka Podwyższenia Krzyża. Jest on unikatowym reliktem polskiej sakralnej architektury barokowej. Zbudowany między 1728 a 1731 rokiem, przez ponad 250 lat nie uległ żadnym przebudowom lub przeróbkom i dzięki wyjątkowym wykończeniom, które w XVIII wieku stanowiły architektoniczną awangardę, budzi podziw po dziś dzień. 

Stała ekipa renowatorów, pod przewodnictwem Piotra Dybalskiego, wykorzystuje każdą zdobytą przez księdza proboszcza złotówkę, aby przywrócić świetność drewnianemu budynkowi. Rok temu pisaliśmy o zakończonych pracach, które objęły renowację lewej strony transeptu, gdzie między innymi znajduje się malowidło ze św. Rochem. Zakończyły się również prace nad renowacją prezbiterium oraz antepedium, gdzie między innymi możemy zobaczyć Judasza wraz z wężem, symbolizującym jego zbrodnię. Wstawiono tam całkowicie odnowiony ołtarzy. 

W tym roku dokonano renowacji głównych ścian chóru, na których znajdowały się wizerunku św. Mateusza i św. Tadeusza. Dokonano również zakonserwowania bocznych ścian chóru wraz z polichromią. Prace kosztowały 100 tys. zł i trwały od czerwca do sierpnia. 

Chociaż wiele zostało zrobione, jeszcze wiele pracy przed konserwatorami a festyn miał temu pomóc zebrać fundusze na dalszą renowację. Oprócz wielu atrakcji – w tym punktów z pysznym domowym jedzeniem – zorganizowano loterię i aukcję. Osiem obrazów namalowanych między innymi przez Janinę Drega i prezentujących okoliczne zabytki, zostało zlicytowanych. Chętni mogli posłuchać o renowacji i historii zabytku z ust samego Dybalskiego. 

Nieznana jest jeszcze kwota zebrana przez parafię na festynie, ale wiadomo, że każda ofiarowana złotówka pójdzie na remont jednego z najcenniejszych zabytków Ziemi Obornickiej.

Podobne artykuły