Wokół radomskiego stawu

RADOM. W poniedziałek 3 września na terenie przy radomskich stawach nastąpił oficjalny odbiór zamontowanego tam wyposażenia rekreacyjnego: wiaty, stołów, ławek i ogrodzenia. Na pomysł rekreacyjnego zagospodarowania stawów wpadła sołtys Marzena Otolińska,  która zwróciła się do wójta Jerzego Gacka z prośbą o przygotowanie projektu „Wokół radomskiego stawu” i zgłoszenie go do organizowanego przez urząd marszałkowski konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projekt przygotowany przez gminę uplasował się na bardzo wysokim 32 miejscu na 355 zgłoszonych i otrzymał dofinansowanie w wysokości 36.500 zł plus 400 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji.

Mieszkańcy na własny koszt wypompowali wodę ze stawów, następnie wynajęta firma wyczyściła stawy i wywiozła ziemię, a radomianie przystąpili do porządkowania terenu. Zakupiono sześciokątną altanę, trzy komplety mebli ogrodowych, materiał do budowy palisady, narybek do stawów oraz drzewka i krzewy ozdobne. Po uporządkowaniu terenu zrodził się pomysł przygotowania miejsca do grillowania i natychmiast zgłosili się mieszkańcy chętni do sfinansowania zakupu niezbędnych materiałów oraz do wykonania placu. 

Dzięki ogromnemu nakładowi pracy i zaangażowaniu wszystkich mieszkańców zadanie zostało wykonane, a Radom zyskał kolejne po „Kolorowym podwórku” miejsce do aktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu.

Podobne artykuły