Rogoźno uczciło bohaterów

ROGOŹNO. Uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny światowej wypadały w sobotę i poza włodarzami gminy, a także przedstawicielami kombatantów i muzeum regionalnego, wzięły w nich udział delegacje zaprzyjaźnionych Marijampola na Litwie oraz Kalisza Pomorskiego i Czorsztyna. Okolicznościowy referat wygłosiła Angelika Pilarska, muzealny historyk. Uroczystość przy obelisku uświetnili także hejnaliści orkiestry dętej RCK, którzy  jeszcze przed złożeniem kwiatów i zniczy, punktualnie o 12 w południe odegrali hejnał Rogoźna oraz harcerze, którzy tradycyjnie zaciągnęli wartę honorową. 

Z placu uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz parafialny, gdzie złożyli kwiaty i znicze na dwóch zbiorowych mogiłach – żołnierskiej i wspólnym grobie 26 ofiar terroru hitlerowskiego. Zdzisław Hinz korzystając z obecności przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów na rogozińskiej nekropolii, zaprowadził ich między innymi na wspólny grób Powstańców Wielkopolskich 1919 roku oraz na ozdobiony tablicą upamiętniającą pobyt kardynała Karola Wojtyły nagrobek ks. prof. Aleksego Klawka. Burmistrz Janus wspomniał o rocznicy wybuchu wojny również w swoim przemówieniu dożynkowym w Pruścach: pomimo upływu wielu już lat, zarówno bohaterowie jak i ofiary II wojny światowej niezmiennie pozostają w naszych sercach.

Podobne artykuły