O podwyższenie stypendiów

ROGOŹNO. Na sesji rady miejskiej dyskutowano na temat przygotowania placówek szkolnych do nowego roku. Wiktor Jaworski, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświaty, stwierdził że wszystkie szkoły i przedszkola są w pełni gotowe do zajęć i nie powinno być żadnych poważnych problemów organizacyjnych. 

Wieloletni nauczyciel i wiceprzewodniczący rady miejskiej Zbigniew Chudzicki poruszył jednak temat stypendiów gminnych dla uczniów z dobrymi wynikami w nauce. W gminie Rogoźno prymusi mogą otrzymać  jedynie 120 zł rocznie pomocy. Kwota wydawana na ten cel z budżetu gminy nie jest duża. – Jest to nawet siedem razy mniej, niż np. w Obornikach – zauważył. 

Gmina wypłaca stypendia ponad stu uczniom. Chudzicki nie wnioskował jednak o zwiększenie liczby uczniów objętych pomocą, lecz był zdania, że zwiększenie kwoty stypendium zmotywuje młodych rogoźnian do lepszej nauki. Zaproponował podwyższenie stypendium z 20 do 200 zł. Taki wniosek złożył oficjalnie na ręce burmistrza Bogusława Janusa i skarbnik Marii Kachlickiej. 

Wielu radnych poparło wniosek i Chudzicki już zapowiada wniesienie na następnej sesji rady miejskiej projektu uchwały o zwiększeniu pod głosowanie.

Podobne artykuły