Wsparcie dla gospodarki społecznej

RYCZYWÓŁ. W urzędzie gminy odbyło się spotkanie inaugurujące nieformalną platformę współpracy osób i podmiotów zainteresowanych działaniami mającymi na celu stworzenie systemu wsparcia dla lokalnego modelu gospodarki społecznej.

Spotkanie, w którym wzięli udział między innymi wójt Jerzy Gacek, przewodnicząca KGW Maria Kistowska, prezes LGD „Kraina Trzech Rzek” Renata Gembiak-Binkiewicz i prezes Stowarzyszenia "Nasza Lipa" Agnieszka Zawal, było zaczątkiem tworzenia w Ryczywole Centrum Integracji Społecznej, a w przyszłości również spółdzielni socjalnej, w której zatrudnienie znajdą osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Życzymy powodzenia tej pionierskiej na Ziemi Obornickiej inicjatywie.

Podobne artykuły