Sycyn lepszy od Wychowańca?

SYCYN, WYCHOWANIEC. Burmistrz obiecał mieszkańcom wsi Wychowaniec świetlicę, bo takowej nie mają i w razie potrzeby spotykają się w ciasnym pomieszczeniu należącym do Agencji Rynku Rolnego. Teraz burmistrz zadecydował, że nie wybuduje tam jednak świetlicy, ale wybuduje świetlicę w Sycynie, bo na dwie gminy dziś nie stać. Zganił to radny Andrzej Ilski: rozbudzono nadzieje mieszkańców Wychowańca na własną świetlicę a teraz trzeba im powiedzieć, że świetlicy nie będzie. Tak robić nie wolno.

Sołtys a przy tym radny Andrzej Ilski nie pierwszy raz był krytyczny wobec krzywdzących decyzji burmistrza. Teraz jego samego spotkała krzywda, ale o tym piszemy w innym miejscu. 

Podobne artykuły