Rosną wydatki i trzeba znów pożyczać

OBORNIKI. Po długiej przerwie wakacyjnej radni znów się spotkali, aby wysłuchać raportu o stanie gminnych finansów. Pierwszą komisją, jaka obradowała była komisja budżetu a pierwsza osobą, która referowała była skarbnik Joanna Kus-Gzyl. Zaczęła tak: niestety, ale deficyt gminy zwiększa się o dalsze 334 tysiące złotych. Potem kontynuowała: o 89 tysięcy wzrastają wydatki majątkowe a rzeczowe o ponad 2,8 mln złotych. O ponad 350 tysięcy netto wzrosną koszty gminnej oświaty. Musimy zaciągnąć kredyt, bo mamy 14 i pół miliona deficytu i nie mamy pieniędzy na inwestycje. Gmina występuje o milionowy kredyt na budowę drogi w Sławienku.

Jeżeli do tego dodać, że potrzeba zapisać w budżecie dalsze, niemal ćwierć miliona dopłat do komunikacji gminnej, to wcale nie jest wesoło. – A przez te kilka tygodni wakacji było tak miło – podsumował spotkanie jeden z radnych.

Podobne artykuły