Pielgrzymka ryczywolan

RYCZYWÓŁ. Pięćdziesięcioosobowa grupa pielgrzymów, w skład której wchodzili mieszkańcy wiosek należących do parafii ryczywolskiej udała się na wyjątkową pielgrzymkę do Rokitna i innych miejsc kultu na terenie zachodniej Polski. Główną inicjatorką wyjazdu była Henryka Ziemska, a trud jego organizacji wzięły na siebie panie Zofia Radke ze Skrzetusza, Maria Gorączniak z Ryczywołu, Maria Morańska z Wiardunek, Jadwiga Hagedorn z Boruchowa i Władysława Kątowska z Gorzewa.

Każda z wymienionych pań zebrała po kilka osób ze swojej miejscowości i tak zapełnił się cały autokar. Pierwszym punktem wyjazdu było sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie koło Międzyrzecza, w którym wspólnie wysłuchano Mszy św. Następnie ryczywolanie odwiedzili zorganizowane w zabytkowym klasztorze pocysterskim seminarium duchowne w Paradyżu-Gościkowie i udali się do Świebodzina, w którym na własne oczy zobaczyć mogli robiącą potężne wrażenie statuę Chrystusa Króla. W drodze powrotnej odwiedzili jeszcze Pniewy, w których złożyli miłą wizytę siostrom urszulankom.

Po pełnym wrażeń wyjeździe, podczas którego modlitwa przeplatała się poznawaniem nowych ciekawych miejsc, uczestnicy wyjazdu wrócili do Ryczywołu.

Podobne artykuły