Nowa sołtys Maniewa

MANIEWO. Kolejna kobieta została sołtysem. Tym razem we wsi Maniewo. Po dymisji w przykrych okolicznościach sołtysa Wąsikowskiego ogłoszono w miniony poniedziałek wybory uzupełniające, do których przystąpiło aż 120 osób z 362 uprawnionych do głosowania. 

Zgłoszono trzy kandydatury. Krzysztof Frąckowiak, prowadzący miejscowy sklepik; Maria Garczewska znana mieszkańcom wsi z działania w radzie sołeckiej oraz dawny sołtys Maniewa i rolnik Andrzej Walkowski. 

Każdy z kandydatów przedstawił się, ale nikt nie powiedział niczego istotnego o swych planach na przyszłość. Pan Krzysztof, u którego w sklepie wyborcy zostawiają istotną cześć swych pieniędzy nie mógł liczyć na szczególną sympatię i poparcie, więc musiał się zadowolić 17 głosami poparcia. Andrzej Walkowski przypomniał, że był już sołtysem i uzyskał jedynie 35 głosów. Maria Garczewska, znana też jako „Magda”, z 63 głosami objęła stanowisko sołtysa Maniewa. 

Po wyborach podziękowała za zaufanie i wyraziła nadzieję, że współpraca pomiędzy nią a radą sołecką oraz radą parafialną i mieszkańcami Maniewa pobudzi miejscowość, która ostatnio przysypiała. 

Wybory były okazją do rozmów i szybko okazało się, że nadal dobrze wspominana jest sołtys Janina Borucka, która w ocenie wielu mieszkańców dokonała więcej niż jej poprzednicy. Nowa sołtys będzie musiała pamiętać o wysoko podniesionej poprzeczce. Jest jednak najwyraźniej osobą energiczną i z nowym zadaniem sobie poradzi.

Nasza kamera zarejestrowała wybory i ich fragmenty, więc będzie można obejrzeć je w okienku TV na stronie www.oborniki.com.pl.

Podobne artykuły