Znów pamiętali o seniorach

BĄBLIN. W sobotę, 25 sierpnia w gościnnych progach klasztoru Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie odbyło się II Parafialne Spotkanie Seniorów Parafii Kiszewo, która obejmuje wioski: Kiszewo, Kiszewko, Stobnica, Wypalanki, Podlesie, Bąblin, Bąblinek i Bąbliniec. Frekwencja była zaskakująco duża, bowiem przybyło do Bąblina ponad 80 osób, na które czekała wspaniała zabawa i szczodry poczęstunek. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy przyklasztornej, po której na schodach klasztoru wykonano wspólne zdjęcie, a następnie wszyscy udali się na poczęstunek do sali Ojca Berthier`a. Tam na stołach czekały już ciasta upieczone przez organizatorów i członkinie Rady Parafialnej, a także przepyszny tort i wiele innych. 

Na spotkanie organizatorzy zaprosili grupę „Poetycki Wędrowiec”, która zaprezentowała specjalnie przygotowany na ten dzień program składający się z własnych wierszy i piosenek.   Po kolacji członkowie artyści tak rozbawili naszych seniorów, że impreza przekształciła się w biesiadę z tańcami i wspólnym śpiewem. 

Organizatorzy w osobach: radna Renata Małyszek, sołtysi – Maria Sahan i Stanisław Pakuła oraz ksiądz proboszcz Ireneusz Szulc wraz z radą parafialną serdecznie dziękują za naszym pośrednictwem Misjonarzom św. Rodziny, sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy finansowo i wkładem własnej pracy przyczynili się do zorganizowania tak udanego spotkania seniorów.

Podobne artykuły