Obornickie łazienki zbudowane z żydowskich nagrobków – lokalny temat tabu

OBORNIKI. W minionym tygodniu urząd miejski ogłosił wykonawcę przebudowy obornickich łazienek –  została nim firma Budro Kazimierza Stachowiaka z Kiszewa. Rewitalizacja obornickich łazienek kosztować będzie ponad 1,1 mln zł, z czego 800 tys. gmina pozyskała ze środków zewnętrznych. 

Projekt przebudowy wygląda optymistycznie – odtworzenie dawnego układu architektonicznego, który pamiętają najstarsi mieszkańcy miasta, wraz ze ścieżkami pieszymi o długości niemal 2 km, budowę oświetlenia parkowego (44 latarnie)  i urządzenie terenów zielonych. Wszystkie te zabiegi mają za zadanie zwrócić dawny blask staremu obornickiemu kąpielisku. Powstanie również pergola kwiatowa i ławki a miejsce będzie spełniało rolę deptaku. 

W tym ambitnym projekcie zapomniano jednak o upamiętnieniu tragicznej historii tego miejsca.  

Kąpielisko zbudowano w okupowanych podczas II wojny światowej przez Niemców Obornikach. Do jego budowy użyto nagrobków z cmentarza żydowskiego, który znajdował się mniej więcej na miejscu dzisiejszego placu zabaw przy obornickiej pływalni. Do prac zapędzono obornickich Żydów, zanim wywieziono ich do obozów śmierci.

Setki grobów oborniczan pochodzenia żydowskiego zostało zniszczonych, cmentarz zrównany z ziemią, a kamień z nagrobków użyto do utwardzenia ulicy, wybudowania schodów i promenady oraz zejścia do rzeki. Wszystko to miało służyć zabawie niemieckich okupantów, gdyż w latach wojny Polacy mieli na łazienki wstęp zakazany.

Te wydarzenia są dzisiaj niemal całkowicie zapomniane. Przy okazji przebudowy łazienek nie pomyślano o ocaleniu resztek nagrobków lub chociaż postawieniu tabliczki upamiętniającej historię tego miejsca. Podobnie było podczas budowy pływalni na miejscu cmentarza. Nowe pokolenia oborniczan bawią się nieświadomie na ziemi, pod którą znajdują się zwłoki kilku pokoleń mieszkańców Obornik. Inne miasta uhonorowały swoich wymordowanych przez Niemców obywateli tablicami czy lapidarmi z ocalonych nagrobków.  Czas, aby i Oborniki uczyniły podobnie.

Podobne artykuły