Workcamp w Gorlitz

POWIAT OBORNICKI. W roku 2010 dziesięcioro uczniów z LO Oborniki, ZS Objezierze i ZS im. Kutrzeby uczestniczyło w trójstronnym polsko-niemiecko-włoskim projekcie "Praca dla Pokoju" Latem ubiegłego roku siedem uczennic z ZS Objezierze oraz dwie uczennice z ZS Rożnowo, wraz z opiekunką Justyną Woźniak-Menclewicz, pracowały razem z młodzieżą z Niemiec i Włoch w Gorlitz i Zgorzelcu. Po powrocie trwała intensywna korespondencja. 

Skutkiem tego na przełomie lipca i sierpnia dziesiątka młodzieży z powiatu obornickiego wzięła udział w piątej edycji międzynarodowego workcampu w Gorlitz. Tym razem obok tradycyjnego workcamp zajmującego się pracami pielęgnacyjno-porządkowymi na terenie dawnego niemieckiego obozu jenieckiego a organizatorzy zaproponowali udział w przedsięwzięciu artystycznym – budowie metalowej rzeźby jako ilustracji do szóstego rozdziału muzycznego utworu Oliviera Messaena "Kwartet na koniec czasu". Podziwiano zaangażowanie i entuzjazm Albrechta Goetze, który mógłby bardzo wiele opowiedzieć o życiu i twórczości francuskiego muzyka i kompozytora. Olivier Messiaen (1908- 1992) przebywał w czasie II wojny światowej w obozie jenieckim w Gorlitz i w czasie niewoli skomponował utwór "Kwartet na koniec czasów", którego prapremiera odbyła się w roku 1941. Wśród opowieści o kompozytorze była i ta, iż Messiaen chował się często w toalecie, aby tam w spokoju móc komponować. 

Oprócz prac porządkowych młodzież z Polski, Niemiec i Włoch urządzała wiele wspólnych imprez kulturalnych poszerzających wiedzę o swych krajach. Był też czas na wspólną zabawę oraz na międzynarodowy apel pamięci, w którym wzięło udział wielu zaproszonych gości z Polski i Niemiec.

Podobne artykuły