Agencja za agencją

OBORNIKI. Osoby związane z osobą odpowiedzialną za gminne finanse Obornik tworzą w gminnych instytucjach agencje przejmujące rolę kas. Taka powstała już w urzędzie miejskim a teraz również w PGKiM. Płacący tam rachunki obywatele muszą do kwot owych rachunków doliczać dodatkową opłatę dla agencji, co podraża ponoszone przez nich koszty. 

Takie praktyki są zdecydowanie naganne i bezprzykładne w historii Obornik.

Podobne artykuły