Święto obornickiej policji

OBORNIKI. 27 lipca policja obchodziła swoje święto. W budynku starostwa powiatowego zebrała się grupa samorządowców i kierowników jednostek, którzy nie szczędzili słów pochwały w stosunku do mundurowych. 

Byli wśród nich między innymi starosta Adam Olejnik, wicestarosta Andrzej Okpisz, zastępca burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, zastępca burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski, prokurator Konrad Frąckowiak, nadleśniczy Oborniki Włodzimierz Kowal, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Obornikach Dariusz Szrama. W tym rogu rzesza funkcjonariuszy została awansowana na wyższe stopnie. 

Na stopień aspiranta sztabowego: Leszek Mikołajczak, na stopień starszego aspiranta: Paweł Kaniewski, na stopień aspiranta: Marcin Modrzyk, na stopień młodszego aspiranta: Tomasz Owczarczak, Jarosław Nowak.  

Ponadto na stopnie w korpusie aspirantów policji zostali mianowani: Norbert Bałdyga, Łukasz Ignac, Marcin Marcinkowski, Waldemar Perlicjan, Łukasz Piechaczyk, Dariusz Sawiak, Wojciech Stoiński, Maciej Wesołowski i Szymon Zydorczak. 

Stopniami sierżanta i starszego sierżant mogą się pochwalić: Aneta Sróżewska, Sabina Szpulewska i Bartosz Januchowski. Starszymi posterunkowymi zostali: Piotr Borkowski,  Michał Cieślak, Paweł Chudziński, Bartosz Nagórny, Agnieszka Sławińska i Paweł Witzberg. 

Brązową odznakę zasłużony policjant otrzymał aspirant sztabowy Janusz Substyk. 

Na święcie nie zabrakło oczywiście prezentów ze strony władz. Nie było jednak wśród nich rewelacji. Policja  jak większość jednostek państwowych toczy ciągłą walkę pomiędzy służeniem społeczności a nienadwyrężaniem szczupłego budżetu. Samorządowcy jednak najwyraźniej o tym zapomnieli, racząc policję prezentami godnymi urodzin 10-latki a nie obrońców prawa, których jakość pracy poprawia się z roku na rok, o czym piszemy w naszej gazecie.

Podobne artykuły