Projekt łazienek

OBORNIKI. Niektórzy z mieszkańców pamiętają jeszcze Łazienki nad Wełną ze starej fotografii. Dziś niewiele pozostało z ich dawnego splendoru. Gmina zamierza przywrócić jednak miniony blask temu miejscu. Projekt” obejmuje lewobrzeżny teren Wełny od mostu, po zlikwidowanej linii  kolejowej, do wyspy przy małej elektrowni i zakłada budowę dwóch punktów widokowych, wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, powstanie oświetlenia parkowego (składającego się z czterdziestu czterech latarń), a także prześwietlenie zieleni, w celu otwarcia widoku ze skarp na rzekę.

Nowe spojrzenie na Łazienki ma zagwarantować także, urządzenie terenów zielonych oraz renowację budowli, która dawniej służyła jako przebieralnie kąpieliskowe, a dziś spełniać będzie funkcję pergoli kwiatowej i spacerowej. Przebudowa ma stanowić I etap całego przedsięwzięcia, polegającego na utworzeniu nad Wełną szerokiej oferty rodzinno-turystycznej rekreacji.

Koszt całości przedsięwzięcia, nazwanego. „Rewitalizacja, zagospodarowanie i rozbudowa infrastruktury parku przy rzece Wełnie (Łazienki Obornickie)” wyniesie ponad 1,1 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel 800 tys. zł, a środki te pochodzą z Lokalnej Grupy Rybackiej 7 Ryb. Na wykonanie inwestycji wpłynęły w czwartek dwie oferty – firm z Kiszewa i Dąbrowy.

Podobne artykuły