Dożywianie w szkołach

RYCZYWÓŁ. GOPS przypomina, że do 20 sierpnia można składać wnioski o dożywiane dzieci w szkołach i przedszkolach. Dożywianie przysługuje dzieciom z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 526,50 zł. Po złożeniu wniosku pracownicy socjalni przeprowadzą wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 

Ponadto GOPS informuje, że w najbliższy wtorek i środę wydawana będzie żywność w ramach europejskiego programu pomocy żywnościowej (PEAD). W magazynie po byłej mleczarni przy ul. Mickiewicza we wtorek od 10 do 13 panie będą wydawały produkty dla potrzebujących mieszkańców Ryczywołu, Gorzewa i Lipy, a w środę w tych samych godzinach dla mieszkańców pozostałych miejscowości gminy. Kierownictwo GOPS prosi o przestrzeganie terminów.

Podobne artykuły