Darmowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży

POWIAT OBORNICKI. Letnie wakacje są czasem wypoczynku dla uczniów z rodzin zamożniejszych jak i tych mniej zamożnych, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. Dla tych ostatnich zorganizowano za pieniądze przekazane powiatowi obornickiemu przez wielkopolskiego kuratora oświaty obóz wypoczynkowy w ośrodku kolonijnym w Łebie – Nowęcinie. 

W sierpniu wypoczywać tam będzie 64 dzieci i młodzieży z całego powiatu obornickiego. Prócz kryterium dochodowego ważne jest także kryterium wiekowe wynoszone 7 do 16 lat. Kwalifikację dzieci do bezpłatnego uczestnictwa w turnusach kolonijnych przeprowadziły Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach. Teraz pozostaje już tylko życzenie pięknej pogody i w drogę.

Podobne artykuły