Staruszka do piwnicy?

OBJEZIERZE. Mieszkający w internacie zespołu szkół w Objezierzu pan Aleksander wysłał do rady miejskiej, naszej redakcji oraz paru instytucji skargę, w której informuje, że dzieje się niegospodarność, bowiem według jego wyliczeń – w internacie szkoły jest tylko 3 uczniów i opiekują się nimi trzy osoby dorosłe. Sprzeciwia się on takiej gospodarce i sugeruje niegospodarność. 

Skarżył się na dyrektora Romana Ostrowskiego, iż ten pozbawia go wody i ciepła, szykanując za krytykę. Zdaniem szefa powiatowej oświaty Pawła Drewicza – ten pan nie raz już pisał skargi i jeżeli miał rację zawsze reagowałem. Teraz szuka tematów zastępczych, gdyż jest zagrożony eksmisją. Ta mu grozi coraz bardziej, bowiem wyrok o eksmisję się uprawomocnił i starosta najpierw spróbuje polubownego wysiedlenia staruszka, a jak nie, to zarządzi eksmisję na bruk. Dyrektor Roman Ostrowski przeczy wszelkim informacjom pochodzącym od pana Aleksandra a nawet dodaje, ze ów pan ma w Poznaniu mieszkanie. 

Postanowiliśmy to sprawdzić w dokumentach sądowych ze sprawy eksmisyjnej, udostępnionych nam przez pana Aleksandra. Wynika z nich, że mieszkania żadnego nie ma, a jedynie dzierżawi od Spółdzielni Mieszkaniowej Jeżyce małą piwnicę na magazyn sprzętu kaletniczego. 

Lokator internatu jest z całą pewnością kłopotliwy dla szkoły, bo nie można na czas wakacji całkiem zamknąć placówki. Pan Aleksander dobiega osiemdziesiątki. Mimo czerstwego wyglądu, nękany jest licznymi chorobami. Właśnie dostał wezwanie do opuszczenia w ciągu siedmiu dni zajmowanego od lat mieszkania. – Nie mam gdzie się wyprowadzić, więc pozostanę tak długo jak zdołam – powiedział naszej redakcji. Pozostaje eksmitowanie go na bruk lub do piwnicy, co z pewnością rozwiąże problem niechcianego lokatora, ponieważ schorowany staruszek długo na bruku „nie pociągnie” i kłopot sam zniknie. Jednak, kto odważy się przyłożyć do tego swą rękę? A może lepszym i bardziej humanitarnym rozwiązaniem byłby pokoik z dala od internatu, w którym pan Aleksander mógłby dożyć w spokoju swych dni.

Podobne artykuły