Prace przy Objezierskiej

OBORNIKI. Gmina Oborniki korzysta z programu budowy dróg dofinansowanego z ministerialnego funduszu. Kwota, która zasili inwestycję to 30% wartości zadania, czyli 814 402 zł. Projekt polega na budowie 1,5 km drogi wraz ze ścieżką rowerową, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

– Będzie to już czwarta schetynówka w naszej gminie. Tym razem powstała trasa połączy ulicę Objezierską z drogami powiatowymi, czyli skrzyżowanie dróg do Bogdanowa, Objezierza i Uścikowa. Zakończenie i oddanie do użytku inwestycji, wartej ok. 2 mln zł planowane jest już na październik tego roku – wyjaśnił burmistrz Tomasz Szrama.

Na drodze z użyciem ciężkiego sprzętu pracuje ekipa wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu. Do tej pory udało się zrealizować podbudowę i przygotować odcinek do ułożenia nawierzchni bitumicznej. Na długości ok. 600 metrów, od drogi powiatowej w Bogdanowie wykonano ścieżkę pieszo-rowerową. Rozpoczęto również prace związane z montażem oświetlenia drogowego.

Podobne artykuły