Malejące zainteresowanie azbestem

POWIAT OBORNICKI. Szkodliwy dla zdrowia azbest powinien być usunięty z terenu Polski do 2032 roku. Taką dyrektywę wydała Unia Europejska. Usunięcie metra sześciennego azbestu kosztuje ok. 7 tys złotych a szacowany koszt całej operacji to 48 mld zł, bowiem według szacunków z 2002 roku w naszym kraju znajduje się ok. 15,6 mln ton azbestu. Był on stosowany głównie jako materiał budowlany, przede wszystkim do krycia dachów (w postaci eternitu). Dotychczas usunięto zaledwie 6,5 proc. azbestu. Wśród liderów w pozbywaniu się azbestu nie ma powiatu Obornickiego, a można by nawet rzec, że jest on na szarym końcu akcji. 

Starostwo realizuje od 2008r „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008 – 2032”. Niestety, zainteresowanie nim maleje, bowiem w roku 2009 r. zrealizowano 92 wnioski, w 2010 – 82 wnioski a w roku 2011 zrealizowano zaledwie 59 wniosków i przekazano do unieszkodliwiania trochę ponad 200 ton odpadów azbestowych.

Niewielką poprawę widać w tym roku, gdyż już złożono 74 wnioski.

Programem są objęci rolnicy indywidualni i osoby fizyczne posiadające nieruchomości zlokalizowane na terenie gmin powiatu obornickiego oraz nieruchomości stanowiące własność gmin i powiatu.

Wnioskodawca nie pokrywa kosztów związanych z demontażem, pakowaniem, transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych i utylizacją odpadów azbestowych. 100 % kosztów pokrywa Powiat Obornicki ze środków pochodzących z: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetów gmin oraz budżetu powiatu.

Azbest z budynków mieszkalnych i indywidualnych gospodarstw rolnych usuwa firma Exito Grzegorza Marek z Gorzowa Wielkopolskiego, która złożyła najtańszą ofertę i została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego spośród siedmiu innych firm.

Utylizator miałby więcej pracy, gdyby nie brak informacji w sprawie ułatwień w pozbyciu się azbestu. Z krótkiej ankiety telefonicznej wynika, że niewiele osób ma wiedzę o istnieniu programu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a nieliczni wiedzą jedynie, że „gdzieś”, „coś” jest. Powiat ma środki na demontaż i utylizację 400 ton odpadów azbestowych. Czy je wykorzysta, tego nie wiadomo, a szkoda. Brak akcji informacyjnej, a nawet zainteresowania sprawą przez wyznaczone do tego służby powoduje to, iż niewielu korzysta z możliwości bezpłatnego usunięcia niebezpiecznego bądź co bądź materiału. Innym problemem jest wysoka cena ułożenia nowego pokrycia dachu. Warto jednak rzecz tę przemyśleć, bowiem choć planuje się kontynuację programu także w latach następnych, to jednak nie można przewidzieć, jakie wtedy będą obowiązywały zasady finansowania i czy koszt nowego dachu nie pójdzie w górę.

Podobne artykuły