Święcenie pojazdów

RYCZYWÓŁ. W parafii św. Mikołaja w ostatnią sobotę i niedzielę odbyło się tradycyjne poświęcenie pojazdów mechanicznych z okazji uroczystości św. Krzysztofa – patrona kierowców. 

W kazaniach ks. proboszcz Ryszard Kałużny przypominał historię tego wyjątkowego świętego oraz apelował o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drogach. Po mszach wychodził na przykościelny parking z wodą święconą i kropidłem, aby święcić licznie przybyłe pojazdy, a ich kierowcom wręczyć obrazek z modlitwą do św. Krzysztofa. Święcenie pojazdów odbyło się także na po każdej mszy św. na placu przed kościołem parafialnym w Ludomach.  Po ostatniej mszy św. niedzielnej ks. kanonik Tomasz Kurkowiak poświęcił też te pojazdy, które zaparkowane były na dużym parkingu po drugiej stronie kościoła.

Podobne artykuły