Ranking gimnazjów Ziemi Obornickiej – nowe rogozińskie gimnazjum zdeklasowało wszystkie inne szkoły, bardzo dobry wynik obornickiego gimnazjum z Osiedla Leśnego

ZIEMIA OBORNICKA. Po raz pierwszy najlepszym gimnazjum regionu okazało się społeczne gimnazjum im. Przemysła II przy rogozińskim LO. W tej powstałej kilka lat temu szkole zdawano po raz pierwszy egzamin gimnazjalny i to od razu z wynikiem, który znacznie przewyższa wszystkie placówki regionu i jest w ogóle rekordem dla Ziemi Obornickiej w całej historii egzaminu gimnazjalnego. Narodził się więc nam mały rogoziński Harvard. Niestety, nie jest to szkoła dla wszystkich, przyjmowani są do niej tylko najlepsi uczniowie, trzeba za nią też płacić. Dla tych, którzy stawiają na edukację swoich dzieci, chyba warto wydać nieco gotówki – uczą w szkole nauczyciele najlepszej szkoły średniej regionu, czyli rogozińskiego LO, a wyniki wskazują, że robią to bardzo dobrze.

Gimnazjum im. Przemysła jest szkołą bezobwodową, do której przyjmowani są uczniowie na podstawie wyniku sprawdzianu w szóstej klasie. W związku z tym, że jest to szkoła społeczna o uprawnieniach szkoły publicznej, niezbędnym wymogiem przyjęcia jest podpisanie przez rodziców umowy ze szkołą o funkcjonowaniu ucznia w gimnazjum, w tym uiszczaniu opłat związanych z uczęszczaniem dziecka do gimnazjum (czesnego ok. 200 zł miesięcznie, wpisowego i innych).

Podobna placówka powstała także przy liceum w Obornikach. Czy osiągnie równie wysokie wyniki, na co liczymy, okaże się, gdy pierwszy jej rocznik zdawać będzie egzamin gimnazjalny.

Rogozińska szkoła uratowała też, wespół z Ryczywołem i obornickim Gimnazjum nr 1, średnią całego powiatu obornickiego. W ubiegłym roku powiat obornicki był najgorszy pod względem jakości nauczania gimnazjów w całym województwie wielkopolskim. W tym roku awansował z czwartej do trzeciej dziesiątki rankingu. 

Na bardzo dobrym poziomie, powyżej średniej wojewódzkiej, egzamin zdali także uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Obornikach, Ryczywołu i Młynkowa. Pozostałe szkoły nie zdołały osiągnąć średniej wojewódzkiej, ale część z nich uzyskała w miarę przyzwoite wyniki.  Niestety, cztery nie zdobył nawet połowy punktów i uplasowały się wśród najgorszych szkół całej Wielopolski. 

Gimnazjum w Ryczywole powtórzyło swój ubiegłoroczny wynik, chociaż nie zdołało odzyskać pozycji lidera sprzed trzech lat. To jednak bardzo solidna szkoła, której uczniowie zawsze zdają egzaminy powyżej średniej wojewódzkiej i są w czołówce powiatu a ryczywolanie mogą być dumni z jej nauczycieli i uczniów.

Najprzyjemniejszą niespodzianką jest postawa obornickiego Gimnazjum nr 1 z Osiedla Leśnego. Jeszcze pięć lat temu szkoła ta miała bardzo słabe wyniki, a jej nauczyciele twierdzili, że tak dużej placówce trudno jest konkurować z mniejszymi szkołami. Widocznie jednak przejęli się krytyką i z roku na rok poprawiali swój wynik. Rok temu zdobyli piąte miejsce i zbliżyli się do średniej wojewódzkiej. W tym roku są już trzeci, z wynikiem wyraźnie powyżej średniej.  Drugi rok z rzędu są też zdecydowanie najlepszą szkołą w gminie Oborniki, wręcz deklasując pozostałe. Wszystkie przedmioty, poza językiem niemieckim, uczniowie napisali powyżej średniej. Jeżeli chcemy w Obornikach posłać dzieci do najlepszego gimnazjum, jest już oczywiste, którą szkołę wybrać.

Dużo słabiej wypadły dwa najlepsze gimnazja sprzed pięciu-czterech lat – z Kiszewa i Rożnowa. Ich poziom pogarsza się z roku na rok i trudno nam znaleźć tego przyczynę. Dyrekcje i nauczyciele tych szkół muszą zapewne przemyśleć swoją dotychczasową pracę i wyciągnąć z egzaminów ostatnich lat wnioski. Kiszewo uzyskiwało swoje najlepsze wyniki, gdy pracował tam aktualny burmistrz Obornik, więc być może uda się go namówić do jakiejś formy współpracy, bo nauczycielem z pewnością był dobrym.

Nie udało się utrzymać pozycji lidera Parkowu, które zostało w tym roku wyprzedzone przez Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie. To ostatnie uzyskało najlepszy wynik w historii, co zasługuje na uznanie i tradycyjnie wyprzedziło rogozińskie Gimnazjum nr 1.

Tradycyjnie również, ostatnie miejsce zajęło gimnazjum z Objezierza. Nie chcemy się znęcać nad tą placówką, ale może przejęcie jej od powiatu przez gminę Oborniki przyczyni się do tego, że ta jedna z najgorszych szkół w całej Wielkopolsce, wreszcie zacznie podnosić jakość swojej pracy, bo przecież trudno uwierzyć, że młodzież z Objezierza, Nieczajny, Lulina czy Górki jest dużo gorsza od tej z Parkowa czy Gościejewa.

Niestety, musimy też napisać kilka gorzkich słów o obornickim Gimnazjum nr 3 z centrum miasta. W zeszły roku jego pozycja nieco drgnęła w górę i wydawało się, że wzorem gimnazjum z Osiedla, poziom nauczania w tej szkole zacznie się podnosić. Jednak tegoroczne wyniki spadły do najgorszego w historii poziomu i dzieje się tak zapewne z jakiejś istotnej przyczyny. Skoro koleżanki i koledzy z Osiedla mogą niemal z tą samą młodzieżą uzyskiwać o niebo lepsze wyniki, to przyczyna tkwi zapewne w pracy dyrekcji i nauczycieli. Bardzo chcielibyśmy, by ta zasłużona placówka zaczęła odzyskiwać swój dawny blask, ale jak na razie nie widać ku temu żadnych przesłanek. 

Jak zwykle bardzo solidnie, w okolicach średniej wojewódzkiej, swoje egzaminy zdali gimnazjaliści z gminy Połajewo. Ich wyniki nie różnią się znacznie z roku na rok, a to oznacza stabilizację na wysokim poziomie. Władze i mieszkańcy gminy mogą być zadowoleni ze swoich szkół, których dyrekcje i nauczyciele zasługują na słowa uznania.

Nasz ranking zestawiliśmy na podstawie średnich wyników egzaminów gimnazjalnych, jakie udostępniła nam Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Przyznając punkty szkołom obliczyliśmy średnią wyników łącznych egzaminów uczniów z polskiego, historii, wos, matematyki i języka obcego. 

Po raz pierwszy egzamin był zdawany w zmienionej formule, więc i my zmodyfikowaliśmy sposób sporządzania naszego rankingu. Do zdobycia było razem 100 punktów, wojewódzka średnia uzyskana przez uczniów wynosiła 56,03 punktów z wszystkich przedmiotów. 

Po prawej stronie podajemy stosunek wyniku szkoły do średniej wojewódzkiej – jeżeli jest dodatni szkoła wypadła lepiej, niż przeciętne gimnazjum w Wielkopolsce, jeżeli ujemny – klasyfikuje się poniżej średniej wojewódzkiej. 

 

1. G przy LO Rog.   73.48        +17,34

2. Ryczywół                 65.98      +9.95

3. G1 Oborniki                 60.22      +4.19

4. Młynkowo                 58.74      +2.71

5. Połajewo                     55.77      -0.26

6. G2 Rogoźno                 54.90      -1.13

7. Parkowo                     53.88      -2.15

8. Gościejewo                 53.35      -2.68

9. Rożnowo                 52.99      -3.04

10. Kiszewo                 51.10      -4.93

11. G1 Rogoźno                 49.01      -7.02

12. G3 Oborniki                 48.44      -7.59

13. Ludomy                     48.11      -7.92

14. Objezierze                 45.87      -10.16

Podobne artykuły