Ranking poziomu nauczania w szkołach średnich na podstawie matur: nadal źle, najlepiej od lat uczą germaniści

POWIAT OBORNICKI. Poziom nauczania w szkołach średnich Ziemi Obornickiej nie podniósł się po ubiegłorocznym gwałtownym spadku, tak wnioskować można z wyników egzaminu maturalnego, jakie opublikowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Przypomnijmy, że po latach systematycznego spadku, dwa lata temu wyniki matury znacznie się poprawiły w stosunki do średniej krajowej i wojewódzkiej, aby w ubiegłym roku spaść do najniższego poziomu w historii. W tym roku utrzymały się na tak niskim poziomie. Jakie są tego powody, nad tym powinny zastanowić się władze starostwa, któremu szkoły średnie podlegają. 

Nieco poprawiło się za to miejsce powiatu obornickiego wśród wszystkich powiatów Wielkopolski. W ubiegłym roku był on na ostatnim miejscu, w tym na trzecim miejscu od końca, czyli 31.

Najlepiej, po raz czwarty z rzędu, wypadł egzamin z języka niemieckiego. Oborniccy i rogozińscy germaniści pokazują, że nawet przy tak trudnym przedmiocie problemem nie jest poziom uczniów, a jak się wydaje, stopień zaangażowania nauczycieli w swoją pracę. Ponad przeciętnie uczyli w tym roku jeszcze tylko historycy i geografowie. Pozostałe przedmioty oborniccy abiturienci zdali słabiej, niż przeciętni uczniowie z sąsiednich, wielkopolskich powiatów. Największy spadek zanotowali nauczyciele chemii i rosyjskiego, którzy jeszcze rok temu nie mieli tak tragicznych wyników. Poziom nauczania dwóch głównych przedmiotów – matematyki i polskiego utrzymuje się na słabym poziomie.

W naszym rankingi porównaliśmy wyniki nauczania poszczególnych przedmiotów ze średnią wojewódzką. Po lewej stronie widać średni wynik obornickiego maturzysty, po prawej jego stosunek do średniej wojewódzkiej z danego przedmiotu. Jeżeli przy wyniku pojawia się minus, to znaczy, że uzyskany poziom matury był niższy od średniej wojewódzkiej z danego przedmiotu. 

Na dalszych stronach podajemy wyniki poszczególnych szkół powiatu i sporządzony na podstawie wyników matur ranking poziomu nauczania poszczególnych przedmiotów.

 

1. Język niemiecki     64,26     +1.23

2. Geografia     51,08     +0,96

3. Historia     54,05     +0,01

4. WOS     41,26     -0,77

5. Język polski     51,34     -3,43

6. Fizyka     27,27     -4,50

7. Biologia     32,09     -4,75

8. Język angielski     62,61     -6,37

9. Matematyka     51,84     -6,37

10. Informatyka     27,38     -12,82

11. Historia sztuki     18,00     -20,22

12. Chemia     31,50     -21,71

13. Język rosyjski     35,00     -21,86

Podobne artykuły