Uczniowskie Oskary

OBORNIKI. Tegoroczne uczniowskie Oskary, jak co roku, okazał się sukcesem. Pochód, w którym wzięło udział setki uczniów, przeszedł ulicami Obornik w minioną środę. Dziesiątki tabliczek z nazwami szkół i przedszkoli,  ubrani w tradycyjne oraz sportowe stroje uczniowie, robił wrażenie na przechodniach. Pod czujnym okiem policji i straży miejskiej uczestnicy doszli do amfiteatru OOK, gdzie odbyła się główna część uroczystości. 

Burmistrz Szrama nagrodził na deskach amfiteatru wielu obornickich uczniów. wśród nich znaleźli się między innymi Igor Krzyżaniak, Klaudia Nowak, Mikołaj Morka, Natalia Mączyńska, Laura Źbierska, Adam Dudek, Julia Kłodzińska, Jagoda Balcerowiak, Katarzyna Moreańska, Mariana Forysiak, Jagoda Baklcerowiak, Laura Januszak, Katarzyna Colombo, Karolina Wojciechowska i Oliwa Kąkol. Nagradzanie było przerywane przez pokazy obornickich grup tanecznych. 

Przez cały czas trwania zabawy świeciło słońce a wielu młodych uczniów bawiło się na pobliskim placu zabaw. Nie odbyło się jednak bez słów krytyki ze strony niektórych pedagogów. W tym roku liczba nagrodzonych uczniów była mniejsza niż w latach ubiegłych. Wiele szkół ograniczyło tym samym liczbę uczniów biorących udział w uroczystości do minimum. Ich miejsce zajęły dzieci z przedszkoli.

Podobne artykuły