Rogozińskie obchody Czerwca 56

ROGOŹNO. 28 czerwca grupa patriotycznej społeczność Rogoźna zebrała się pod pomnikiem Wolnej i Demokratycznej Polski aby uczcić zryw robotniczy przeciwko reżimowi komunistycznemu. Warto pamiętać, ze Czerwiec 1956 roku był pierwszym w PRL-u strajkiem generalnym i towarzyszyły mu niespotykane dotąd wystąpienia uliczne. Zamieszki zostały krwawo stłumione przez wojska i milicję. Wiele osób poświeciło życie dla hasła: „Za chleb i wolność". – Swoją obecnością tutaj dajemy świadectwo temu, że my o czerwcowych bohaterach pamiętamy, bo pamięć to twarda skała wśród naszej wspólnej wiary, która przetrwała w nas po dzisiejsze czasy" – powiedział prowadzący manifestację Bartek Tomczak. 

Pod pomnik przybyła bardzo liczna grupa młodych z Wiary Lecha oraz delegacje Młodzieży Wszechpolskiej, Narodowego Odrodzenia Polski, oraz inni narodowcy z okolicy Rogoźna, dla których ideały Czerwca są aktualne do dzisiaj. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, podczas którego zostały zapalone race, wspólnie z władzami gminy, NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, Wiarą Lecha, Młodzieżą Wszechpolską, Szkolnym Klubem Europejskim działający przy Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie pod opieką Danuty Karolak, złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz.

Podobne artykuły