Absolutorium Janusa i kwiaty na rondzie

ROGOŹNO. Burmistrz Bogusław Janus uzyskał absolutorium podczas głosowania rady miejskiej w minioną środę. Ośmiu radnych zagłosowało za absolutorium, siedmiu wstrzymało się od głosu. Co ciekawe, członek komisji rewizyjnej Maciej Kutka, który podczas obrad komisji głosował za absolutorium, na sesji rady miejskiej wstrzymał się od głosu. Podczas dyskusji opozycja obciążyła burmistrza za stan roślin na rondzie, które należy do władz województwa. Posadzenie tam gminnych kwiatów stało się głównym tematem politycznych sporów. Najwyraźniej musiał to być powód wstrzymania się od głosu niektórych radnych.

Podobne artykuły