Z myślą o pomocy

RYCZYWÓŁ. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Ryczywół zamyślają o tworzeniu spółdzielni socjalnych. Miały by powstać na użytek osób dotkniętych bezrobociem i biedą. Pracownicy OPS pojechali już do Poznania i Chudobczyc, gdzie istnieje znany Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny należący do Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, by zobaczyć jak radzą sobie z problemem inni i przenieść ich pomysły na grunt ryczywolski.

Podobne artykuły