Absolutorium dla starosty z poparciem większości rady

POWIAT OBORNICKI. W minionym tygodniu odbyła się absolutoryjna sesja rady powiatu. Jej głównym tematem było rozliczenie zarządu z realizacji budżetu. Ten mimo, że skromniejszy niż potrzeby, został prawidłowo zrealizowany po stronie dochodów jak i wydatków. Nie miała, co do tego żadnych zastrzeżeń komisja rewizyjna ani Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Skarbnik Joanna Konieczna precyzyjnie przedstawiła radnym strony „ma” i „winien” a ci głosowali za udzieleniem absolutorium dla zarządu starosty Adama Olejnika. Uchwały nie poparło jednak czterech radnych z opozycji, którzy nie są do końca usatysfakcjonowani sposobem zarządzania finansami powiatu.

Podobne artykuły