Przejezdność?

BOGUNIEWO. Mieszkańcy i przejezdni skarżą się na problemy z fragmentem drogi powiatowej na odcinku od początku miejscowości od strony Słomowa, aż do zakrętu i figury św. Wawrzyńca. Asfalt na tym krótkim odcinku jest cały spękany, nierówny i pokryty licznymi różnej wysokości łatami. Ponadto mniej więcej w połowie odcinka samochód wpada w nieprzyjemny uskok.  

Ulubione słowa dyrektora dróg powiatowych Jerana o zapewnieniu przejezdności nie znajdują tutaj zastosowania, więc proponujemy kolejną, tym razem skuteczną naprawę drogi.

Podobne artykuły