Helena Jarosz w gronie zasłużonych

ROGOŹNO. W sali widowiskowej RCK odbyła się uroczystość z okazji dnia matki i ojca zorganizowana przez zarząd oddziału PZERiI na czele z prezes Czesławą Sołtysiak. Na popołudniowe spotkanie przybyła liczna grupa emerytów. Jednym z najważniejszych jego punktów było nadanie tytułu „Zasłużony dla Rogoźna” nauczycielce Helenie Jarosz. Ceremonię nadania tytułu rozpoczął przewodniczący rady miejskiej i zarazem nadającej tytuł kapituły Zdzisław Hinz.

Wyróżniona zasiadła na honorowym miejscu na scenie, aby ze wzruszeniem wysłuchać swego życiorysu odczytanego przez Czesławę Sołtysiak.  Później złożyła wpis do księgi zasłużonych, a Zdzisław Hinz i burmistrz Bogusław Janus wręczyli jej akt nadania tytułu, bukiet kwiatów i serdeczne gratulacje. Helena Jarosz gorąco podziękowała za tak dla niej wyjątkowe wyróżnienie, podkreśliła, że jest rodowitą rogoźnianką i na koniec z łezką w oku zacytowała słowa piosenki „to moje miejsce, tu jest mój dom”. 

Gdy ceremonia dobiegła końca życzenia seniorom złożyli zaproszeni goście, a wśród nich kierownik GOPS Ewelina Kowalska, dyrektor PCPR Barbara-Słabolepsza-Rojna i Gustaw Wańkowicz. Po zakończeniu części oficjalnej z bardzo atrakcyjnym programem muzycznym wystąpiła grupa teatralna „To My”.

Podobne artykuły