Wielkie spotkanie rodziny Wiese

ZIEMIA OBORNICKA. W gościńcu Gryszczeniówka w Boruchowie zorganizowano zjazd jednej z większych familii na Ziemi Obornickiej – Wiese. Pierwszym inspiratorem tych spotkań był Herbert Tepper, potomek rodziny Marty Wiese urodzonej w Kaziopolu. Herbetrt Tepper mieszkał w w niemieckiej Kolonii, kiedy ponad cztery lata temu przybył na teren powiatu obornickiego i rozpoczął poszukiwania śladów po swoich przodkach, spotykając się z rodzinami, przeszukując archiwa. Na podstawie swoich badań sporządził kronikę rodziny Wiese. 

W trakcie tych spotkań zrodziła się potrzeba zorganizowania zjazdu rodzinnego. Sam Herbert Tepper nie był wstanie tego zrobić bez pomocy członków rodziny mieszkających w Polsce, a głównie Leona Wiese z Rogoźna, który od września 2011 roku podjął się trudu powiadomienia wszystkich i zorganizowania niełatwego przedsięwzięcia. 

W Gryszczeniówce spotkało się ponad 100 osób z rodu Wiese – z Polski, Niemiec i Francji. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania ulubionej pieśni papieża „Barki”, a następnie Mszy Świętej, w trakcie której szczegółowe intencje przedstawili członkowie rodzin uczestniczących w uroczystościach. Został również opowiedziana genologia rodu Wiese od 1806 roku. 

Potem muzyce i tańcom nie było końca a tradycyjne polskie potrawy przypominały tym z zagranicy o obornickich korzeniach.

Podobne artykuły