Duma z historii

RYCZYWÓŁ. Obchody Święta Konstytucji rozpoczęły się tradycyjną mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele parafialnym św. Mikołaja. W obecności  licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych i mieszkańców gminy, ks. proboszcz Ryszard Kałużny wygłosił kazanie, w którym jak zawsze bardzo ciepło i dostojnie, mówił o potrzebie zgody ponad podziałami oraz podkreślał wielką wartość, jaką ma poszanowanie dla tradycji i dokonań naszych przodków. W świątyni pełnej podniosłego nastroju można było zauważyć chorągwie narodowe, papieskie i maryjne. Na zakończenie odśpiewano hymn „Boże Coś Polskę”, a następnie wszyscy uczestnicy święta w uroczystym pochodzie, który asekurowała ochotnicza straż pożarna, przeszli pod obelisk na placu 1 Maja. 

Tutaj przy bardzo sprzyjającej, słonecznej pogodzie, odbyła się manifestacja patriotyczna rozpoczęta wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”, po którym wszystkich przybyłych w serdecznych słowach powitał dyrektor GOK Tomasz Barański. Po nim głos zabrał wójt Jerzy Gacek. Włodarz Ryczywołu przedstawił tło historyczne uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. W dalszej części swego patriotycznego przemówienia podkreślał, jak ważna jest dbałość każdego mieszkańca o swą małą ojczyznę – najbliższą z wielkich wartości. Później gimnazjaliści wyrecytowali okolicznościowe wiersze, a po nich zgodnie z uświęconym zwyczajem delegacje władz samorządowych, szkół i organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym mieszkańców Ryczywołu poległych w Powstaniu Wielkopolskim i II wojnie światowej. Teren wokół obelisku ozdobiony był biało-czerwonymi flagami oraz wielkim transparentem z napisem „Święto Narodowe 3 Maja”. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Roty.

Dalsza część obchodów zorganizowana została popołudniu w gminnym ośrodku kultury. Przygotowani przez Annę Nowicką gimnazjaliści zaprezentowali patriotyczne przedstawienie poświęcone historii Polski, w którym szczególnie podkreślony został wyjątkowy moment dziejowy, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Zarówno stroje aktorów, muzyka, wyświetlane obrazy, jak i wypowiadane teksty, wywoływały u widzów poczucie dumy z polskiej historii. 

Cieszy fakt, że o wystawienie przedstawienia organizatorzy poprosili ryczywolską młodzież, gdyż ta dzięki swojemu zaangażowaniu i prezentowanym treściom, mogła czynnie uczestniczyć w pięknej lekcji historii. Na zakończenie spotkania odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, do których akompaniament zapewnił Tomasz Barański.

Podobne artykuły