Młodzież na forum

PARKOWO. Uczennice Zespołu Szkół Kaja Myrda, Olimpia Szulc i Patrycja Łączak wraz z wicedyrektor Danutą Talar-Soloch wzięły udział w Wielkopolskim Forum Rad Młodzieżowych, które odbyło się w Żerkowie. Podczas tego spotkania młodzież z całej Wielkopolski uczyła się samorządności oraz czerpała wiedzę na temat rozwoju edukacji i świadomego kształtowania kariery zawodowej. Ważnym elementem forum była wymiana doświadczeń pomiędzy istniejącymi radami młodzieżowymi, a młodymi ludźmi, którzy chcą takie rady tworzyć lub reaktywować.

Podczas otwarcia forum wiele ciepłych słów usłyszał Zdzisław Hinz, który był inicjatorem i pomysłodawcą powstawania rad młodzieżowych w Wielkopolsce. Burmistrz Żerkowa nazwał go „chodzącą historią spotkań wielkopolskiej młodzieży”. Hinz przypomniał, że pierwsze forum młodzieżowe odbyło się w 2002 roku Rogoźnie. – Wspieranie młodych ludzi w świadomym i aktywnym uczestniczeniu w życiu lokalnej wspólnoty, to nie tylko satysfakcja dla obu stron, ale  także zaufanie oraz dbałość o podnoszenie wiedzy i kompetencji młodych ludzi, przyszłych pełnoprawnych obywateli – mówił przewodniczący rady miejskiej w Rogoźnie w przemówieniu zgodnie nagrodzonym przez młodzież oklaskami.

Podobne artykuły