Sprzątanie Kiszewka

KIESZEWKO. Mieszkańcy przystąpili do zorganizowanego przez sołtys i radę sołecką sprzątania swojej wsi. Skupiono się głównie na oczyszczeniu ze śmieci rowów i przydroży wzdłuż drogi powiatowej. Pogoda dopisała i wszyscy w dobrych humorach dotarli do punktu końcowego, jakim była świetlica wiejska, gdzie dokonano wstępnej segregacji śmieci. Głównym trofeum była „przytargana” z pobocza umywalka. Na zakończenie rozpalono pierwsze w tym roku ognisko i upieczono kiełbaski.

Podobne artykuły