Coraz gorzej z obornicką gospodarką

POWIAT OBORNICKI. O blisko 5% wzrosło bezrobocie na wiosnę tego roku, licząc rok do roku. To najwyższy przyrost tego wskaźnika od 12 lat. Bezrobocie przekroczyło już 12%. W liczbach bezwzględnych w samej tylko gminie Oborniki bezrobotnymi pozostaje aż ponad 1500 osób, przy około 14 tysiącach osób zatrudnionych. Blisko połowa ludzi bez pracy to osoby młode, ponad połowa to kobiety. 

Nadal nie widać jakiś wyraźnych oznak poprawy sytuacji gospodarczej, wręcz przeciwnie. Rośnie liczba klientów opieki społecznej, ludzi bezdomnych a także tych, którzy zgłaszają się do Urzędu Pracy.

Dane podatkowe wskazują, że firmy płacą z miesiąca na miesiąc coraz mniejsze podatki dochodowe, gdyż zmniejsza się ich rentowność. Wpływa to na lokalne budżety, obroty handlu a także powoduje ubożenie całych rodzin. Te ostatnie, wg danych GUS, nie chcąc obniżać poziomu życia, zadłużają się coraz bardziej. Od stycznia zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 12%, co nie zdarzyło się od 17 lat. 

Zgodnie z radami ekonomistów władze powinny w takiej sytuacji ściągać inwestorów z kapitałem, obniżać podatki a także organizować roboty publiczne. Tymczasem rządzący Obornikami nie sprowadzili żadnego znaczącego inwestora, zamiast obniżać podatki zaczęli je podwyższać a o robotach publicznych jak dotąd nic nie słychać.

Podobne artykuły