Brak porozumienia w sprawie Objezierza

OBJEZIERZE. Deklaracja burmistrza Obornik o przejęciu przez gminę kosztów utrzymania Zespołu Szkół w Objezierzu nadal pozostaje jedynie zamiarem. Nie ma wciąż porozumienia w sprawie przekazania szkoły gminie. Potwierdził to w miniony piątek członek zarządu powiatu Gustaw Wańkowicz słowami: kiedy porozumienie powstanie, zarząd nie ma na dziś o tym pojęcia. W tej sytuacji wciąż pozostają jedynie ustne deklaracje. 

Warto też dodać, że koszty utrzymania objezierskiej placówki wciąż rosną. Zarząd powiatu musiał o 80 tysięcy zł zwiększyć wydatki na wypłaty dla nauczycieli. Jeżeli dojdzie w końcu do porozumienia, takie wydatki będzie pokrywała gmina. 

Podobne artykuły