Szrama apeluje, Bukowski walczy i przeprasza a Bimex znów w sądzie

GMINA OBORNIKI. Sprawa firmy Bimex od samego początku obecnej kadencji wydawała się jakaś dziwna. Za przekroczenie terminów oddania do użytku drogi w Uścikówcu poprzednie władze gminy zatrzymały firmie cześć wynagrodzenia. Firma nie zgodziła się z tą decyzją i sprawa trafiła do sądu. Zdaniem byłej burmistrz sprawa była wygrana, bo wszelkie dowody świadczyły przeciwko Bimexowi. 

Władza się zmieniła i Tomasz Szrama spowodował zatrzymanie procesu. Zamiast tego obiecał powiadomić o sporze z Bimexem Najwyższą Izbę Kontroli. Trudno było uwierzyć, aby Szrama nie wiedział o tym, że NIK nie zajmuje się tego rodzaju sporami i z z równym skutkiem mógł szukać sprawiedliwości w Polskim Związku Hokeja.

Naciskany przez opozycję zdecydował się na kontynuacje procesu. Jednak zaniechano przesłuchania koronnych świadków w osobach Anny Rydzewskiej i Bogdana Bukowskiego, którzy znali sprawę najlepiej. Gmina owszem wygrała, bo wygrać musiała, ale zamiast należnej, zdaniem byłych władz, kwoty uzyskała zaledwie jej ćwierć.   

Znowu konieczne były naciski na burmistrza aż wreszcie po dwóch latach ten zdecydował się na apelację wyroku. Ta ma nastąpić w maju tego roku. Jeżeli okaże się sukcesem, to jego ojcem będzie bez wątpienia Bogdan Bukowski, który nie szczędził krytyki sprawie zaniechania procesu, ni mocnych słów pod adresem firmy Bimex. 

Tu trzeba jednak przyznać, że zachował się elegancko, bo podczas ostatniej sesji rady miejskiej uspokojony obietnicą apelacji przeprosił za swe nazbyt mocne słowa i dosadne określenia pod adresem firmy Bimex. Usprawiedliwił się tym, że – chodziło mi jedynie o pobudzenie władz do działania w celu odzyskania należności za nieterminowe wykonanie prac. 

Trzeba przyznać, że odniósł skutek, bo gmina wygrała arbitraż a na dodatek wystąpiła z apelacją nie godząc się na zasądzoną kwotę. – Dla mnie publiczny grosz podatników jest najważniejszy i jak będzie trzeba, to będę chodził po sądach – oświadczył na koniec radny Bukowski.

Podobne artykuły