Małgorzata Najdek proponuje pieniądze

ŻUKOWO. Sołtys Żukowa Małgorzata Najdek zaproponowała, aby sołtysi gminy Oborniki utworzyli własne stowarzyszenie z osobowością prawną, zdolne występować o zewnętrzne środki finansowe. Zaproponowana przez nią organizacja mogłaby bezpośrednio korzystać z pieniędzy unijnych z przeznaczeniem wparcia inicjatyw sołeckich na terenie całej gminy. Obecnie działające stowarzyszenie ma umocowanie w województwie i nie może działać bezpośrednio a jedynie za pośrednictwem swojej „wierchuszki”. 

Pani Małgorzata jest osobą energiczną a na dodatek biegłą w pozyskiwaniu środków unijnych i jej inicjatywy nie można przecenić. 

Podobne artykuły