Zebranie wyborcze LGD

GOŚCIEJEWO. W świetlicy wiejskiej odbyło się walne zebranie wyborcze członków stowarzyszenia LGD „Dolina Wełny”, do którego należy gmina Rogoźno, a także siedem innych gmin z powiatów wągrowieckiego i żnińskiego. Zebranie, na którym obecni byli liczni samorządowcy oraz działacze społeczni poprowadził burmistrz Janowca Wlkp. Maciej Sobczak. Pochwalił on Dolinę Wełny za pozytywną działalność w dziedzinie promocji i pośredniczenia w pozyskiwaniu środków unijnych, dając za przykład „wspaniały efekt” jaki robi po remoncie świetlica w Gościejewie. 

Z kolei przedstawiciel klubu żeglarskiego „Kotwica” z Rogoźna podziękował za pomoc w uzyskaniu 25 tys. zł dofinansowania na zakup kajaków dla klubu. Gdy zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za mijającą kadencję, rozpoczęły się wybory nowych władz stowarzyszenia. Sprawujący dotychczas funkcję prezesa Janusz Woźniak zaproponowany został przez burmistrza Bogusława Janusa na kolejną kadencję i propozycja ta zgodnie przeszła w głosowaniu. Funkcję skarbnika pełnić będzie niezmiennie Danuta Gomulec z Gościejewa. Zebranie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, którego główną atrakcją był tort z logo „Doliny Wełny”.

Podobne artykuły