Przybyły zające i bażanty

POWIAT OBORNICKI. Drobna zwierzyna taka jak zając, bażant czy kuropatwa to od lat zwierzęta rzadko spotykane w lasach i na polach Ziemi Obornickiej. Czasem spotykają je jedynie myśliwi, którzy jednak na terenie powiatu przestali już na nie na szczęście polować. Z ich inicjatywy marszałek województwa prowadzi od kilku lat program odbudowy zwierzyny drobnej a myśliwi dbają o jej siedliska. 

Warunkiem przeżycia zwierzyny drobnej jest miedzy innymi zmniejszenie ilości drapieżników takich jak lisy, szopy, jenoty, norki amerykańskie czy kuny. Myśliwi z koła łowieckiego 52 Szarak w Popówku zaangażowani są w projekt introdukcji drobnej zwierzyny i zwiększyli odstrzał lisów i innych drapieżników. 

Docenił to zespół marszałka i przydzielił kołu w latach 2009 i 2010 około 120 zajęcy a w obecnym roku około dokłada 40 bażantów. Bażanty wypuszczono w trzech miejscach najlepszych dla tego gatunku.

Podobne artykuły