Pieśni wielkopostne

GMINA RYCZYWÓŁ. Działający przy gminnym ośrodku kultury chór mieszany pod dyrekcją Tomasza Barańskiego koncertował w ostatnich tygodniach w kościołach na terenie gminy. Repertuar koncertów związany był z tematyką wielkiego postu, więc dobrze przygotowani chórzyści z wielkim zaangażowaniem prezentowali dawne polskie pieśni pasyjne. Niektóre z nich, jak chociażby „Ogrodzie Oliwny”, czy „Krzyżu Chrystusa” mają bardzo dawną, bo pochodzącą jeszcze z XVII wieku metrykę. 

Z kolei „Jeszcze się kiedyś rozsmucę” pochodzi spod pióra samego Juliana Tuwima. Wszystkie pieśni wykonywano według opracowania muzycznego Tomasza Barańskiego. Wierni wysłuchać mogli chórzystów w czasie mszy niedzielnych 18 marca w kaplicy w Radomiu (parafia Połajewo) i 25 marca w kościele w Ludomach, a także 31 marca podczas sobotniego nabożeństwa w Ryczywole. Upiększenie mszy śpiewem pięknych polskich pieśni pasyjnych z pewnością wpłynęło na pełniejsze przeżycie okresu wielkopostnego przez uczestników nabożeństw.

Podobne artykuły