Nowy wiceprezes SiG

GMINA OBORNIKI. W minionym tygodniu spotkali się członkowie Stowarzyszenia „Stowarzyszeni i Gospodarni”. Głównym celem spotkania były wybory uzupełniające do zarządu związane ze śmiercią wiceprezesa śp. Jerzego Wiśniewskiego. Jego miejsce zajął Leszek Faron a na członka zarządu wybrano mieszkańca Kowanówka Kazimierza Drożdża. Zebrani uczcili minutą ciszy śmierć małżonki kolegi Włodzimierza Janaska. Potem zaplanowali najbliższy piknik majowy oraz inne spotkania. Jedno z nich będzie wiązało się z zaproszeniem wszystkich mieszkańców gminy. Annie Rydzewskiej pogratulowano zapału przy tworzeniu Stowarzyszenia „7 Ryb” z 21 milionowym kapitałem, dzięki któremu uda się pozyskać pieniądze unijne na restaurację Łazienek. Ona sama wyraziła żal, że gmina wciąż się zadłuża a pozostawione przez nią ogromne środki topnieją przejadane przez niezrozumiały wzrost zatrudnienia czy inne zbyteczne wydatki. Na koniec członkowie SiG jednogłośnym opowiedzeniem się przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego.

Podobne artykuły