Groby Pańskie

OBORNIKI. W kościele św. Józefa Grób składał się z obrazu Jezusa w koronie cierniowej przy którym widniał napis „Oto człowiek” – słowa wypowiedziane przez Piłata, gdy ten ukazał Chrystusa ludowi żydowskiemu. W obornickiej farze stworzono iluzję groty, w której pochowano Chrystusa. Z szarego materiału symbolizującego skały wyrastał Krzyż, pod którym widniał napis: „abyś miał życie wieczne”. 

Najbardziej oryginalny Grób Pański ujrzeliśmy kościele Miłosierdzia Bożego. Stworzony przez parafian rysunek ukazywał na pierwszym planie sylwetkę ukrzyżowanego Jezusa a w tle widać było twarz Chrystusa w koronie cierniowej. Rysunek zajął całą powierzchnie jednej z bocznych ścian. Na lewo od niego znajdowała się replika korony cieniowej w  skali 1:10. 

Podobne artykuły