Zebranie koła emerytów

RYCZYWÓŁ. W sali gminnego ośrodka kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze gminnego koła PZERiI. Obrady emerytów otworzył prezes koła Ryszard Kienitz serdecznie witając zarówno bardzo licznie przybyłych członków koła, jak i gości na czele z wójtem Jerzym Gackiem. 

Po wyborze na przewodniczącą obrad Ireny Tetzlaff, prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony rok, podkreślając liczne podejmowane inicjatywy, w które zawsze zaangażowana była duża grupa emerytów. Wójtowi Gackowi podziękował jeszcze raz za przekazanie liczącej aż 154 członków organizacji, pomieszczenia w ośrodku kultury, a wszystkim członkom koła za codzienną aktywność i chętne angażowanie się w różnorodne przedsięwzięcia. Ryczywolski włodarz nie pozostał dłużny, chwaląc udział emerytów w kulturalnym i społecznym życiu gminy. 

Sprawozdanie finansowe, które przedstawiła skarbnik koła Wiesława Bartoszewicz, przyjęte zostało bez zastrzeżeń, a następnie, na wniosek komisji rewizyjnej jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za rok 2011. Po zakończeniu obrad przyszedł czas na smaczny poczęstunek, przy którym rozmawiano o planach na kolejne dwanaście miesięcy.

Podobne artykuły